Home Support Verhuurder Veelgestelde vragen over huren Huurprijzen

Wat kun je doen als de kale huurprijs te hoog is?

Wat kun je doen als de kale huurprijs te hoog is?

Als je eenmaal weet dat de kale huurprijs te hoog is, dan kun je de huurcommissie verzoeken de huurprijs te verlagen. Je moet dan eerst een officieel verzoek bij de verhuurder indienen, bijvoorbeeld per aangetekende brief, om de huurprijs te verlagen; Als hij weigert dan kun je naar de huurcommissie stappen. De procedure bij de huurcommissie kost 25 euro, maar als je in het gelijk gesteld wordt dan krijg je je geld terug. Het kan een aardige tijd duren (soms een heel jaar) voordat de huurcommissie uitspraak doet. Meer informatie over huurverlaging

De door de huurcommissie vastgestelde huurprijs geldt vanaf de eerste maand nadat je het verzoek om huurverlaging hebt ingediend, tenzij je het verzoek hebt ingediend binnen zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst. In dat geval geldt de nieuw vastgestelde huurprijs vanaf het moment dat het huurcontract is ingegaan.

Let op! Als het gaat om een ten onrechte 'geliberaliseerde' huurprijs (zie ook vraag 8) dan moet je binnen zes maanden nadat je het contract hebt getekend, bij de huurcommissie protest aangetekend hebben. Anders gaat men er vanuit dat je stilzwijgend akkoord bent gegaan met de liberalisering van de huurprijs.

Let op! Als je korter dan 9 maanden in een hospitakamer (dus bij de verhuurder in huis) woont, of als je niet kunt aantonen dat je ergens huurt (als je én geen contract én geen betalingsbewijzen van je huur hebt) heb je geen recht op huurbescherming. Je kunt dan wel aan de huurcommissie vragen een lagere huurprijs vast te stellen, maar de verhuurder kan je dan zonder opgaaf van reden de huur opzeggen.

Overige vragen met dit onderwerp: