Home Support Huurder, Verhuurder Veelgestelde vragen over huren Huren en de gemeente

Heb ik recht op huurtoeslag?

Heb ik recht op huurtoeslag?

Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt was aan huur, dan kreeg u huursubsidie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Vanaf 1 januari 2006 is de huursubsidie van VROM komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de huurtoeslag gekomen en die wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

U kunt huurtoeslag aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag van de belastingdienst.

Meer informatie over huurtoeslag vind je op de wesite van de Belastingdienst

Overige vragen met dit onderwerp: