Nog geen account? Meld je aan

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account? Meld je nu aan

Algemene voorwaarden

Algemeen

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site Huizenvinder.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:

Voor Huizenvinder.nl gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door Huizenvinder.nl zonder persoonlijke notificatie worden gewijzigd.

1. Eigendomsrecht

  1. Het intellectuele eigendomsrecht van Huizenvinder.nl, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door Huizenvinder.nl ligt nadrukkelijk bij Huizenvinder.nl.
  2. Het eigendom van de gegevens en beeldmateriaal dat door de gebruiker op Huizenvinder.nl geplaatst wordt, ligt bij de gebruiker.
  3. Het is Huizenvinder.nl toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.
  4. Het is niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van Huizenvinder.nl, met uitzondering van één exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

2. Aansprakelijkheid

  1. Huizenvinder.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de site, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan Huizenvinder.nl, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.
  2. Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker Huizenvinder.nl volledig voor alle mogelijke claims.
  3. Huizenvinder.nl heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken van de site een schadevergoeding te eisen.

3. Communicatie

  1. Door het inschrijven kun je per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuws, updates, service- en andere belangrijke mededelingen van Huizenvinder.nl. Je kan dit altijd uitzetten in je profiel.
  2. Huizenvinder.nl verkoopt je e-mail adres nooit door aan derden. Wij houden net zo min van spam als jij.

Blijf op de hoogte

Op zoek naar een kamer?

Kijk eens op onze partnersite Kamer.nl, de vraag- en aanbodsite voor studentenkamers. Meer dan 2000 kamers in alle grote steden; zoals Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam.

logo Kamer.nl
terug naar boven